Quảng Nam: Bổ sung dự án thủy lợi 1.500 tỷ vào quy hoạch thủy lợi

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đối với dự án hồ sông Côn. Theo đó, dự án hồ sông Côn sẽ được xây dựng nằm trên các huyện Đông Giang, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình xây dựng mới đến năm 2025.
Vùng được hưởng lợi của dự án là các xã Kà Dăng huyện Đông Giang và các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Hiệp của huyện Đại Lộc. Tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4352 image001

Hồ thượng sông Côn có diện tích lưu vực khoảng 66km2, dung tích hồ khoảng 20-30 triệu m3 và đập dâng hạ lưu sông Côn, đập dâng tích trữ nước qua phát điện từ nhà máy thủy điện sông Côn, với dung tích trữ khoảng 2- 2,5 triệu m3. Dự án hồ sông Côn sẽ là nơi cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp với công suất 52.000 m3/ngày đêm và sản xuất nông nghiệp từ 3.000÷3.500ha trong các tháng mùa kiệt cho vùng hạ du sông Vu Gia.
Nguyễn Vân
Theo baoxaydung
So Sánh Sản Phẩm
Thêm Tài Sản So Sánh